Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Pohyb a výživa


Všechny články spojené s projektem najdete pod tímto odkazem.


Milí rodiče,
v rámci programu Pohyb a Výživa, do kterého je naše škola zapojena, jsme pro Vás připravili krátké materiály, které Vám program pomůžou přiblížit.


Co znamená zkratka PV?

PV nebo také PaV je zkratkou pro program Pohyb a Výživa, celým názvem Pokusné ověřování programu Pohyb a Výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na prvním stupni základních škol. Ministerstvo školství, jež je vyhlašovatelem programu, vybralo 33 pilotních škol, kterým byly poskytnuty návody, metodické materiály pro zaměstnance školy a pracovní listy pro žáky. Po optimalizaci všech materiálů bude program PaV plošně uplatněn na všech školách. Program je řízen Národním ústavem pro vzdělávání a odborná stránka je garantována Ústavem ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Co znamená zkratka VIP?

VIP je zkratka převzatá z anglického jazyka, v překladu znamená velmi důležitou osobu. Program zkratkou označuje ty, kteří zodpovědně přistupují ke svému zdraví nebo účinně přispívají ke zdraví svého okolí. Například jsou-li ve škole učitelé a ostatní pracovníci, kteří vedou žáky ke zdravému způsobu života, může si škola udělit motivační označení VIP škola. VIP školákem se zase stává žák, který se chová podle požadavků zdravého životního stylu. Označení VIP může obdobně získat i jídelna, třída nebo družina.

Ze zkratky VIP dále vychází šest priorit pro pohybový a výživový režim (pravidlo šesti P). Těchto šest priorit, začínajících na písmeno P (pravidelnost, pestrost, přiměřenost, příprava, pravdivost, pitný režim), slouží ke správnému pochopení výživových doporučení i doporučení pro pohybovou aktivitu a jejich co nejsnadnější aplikaci v našem životě.


Mohli byste se i Vy označit zkratkou VIP? Schválně si zkuste odpovědět na 6 následujících otázek:

  1. Jíte pravidelně? Snídáte, svačíte, obědváte, svačíte i odpoledne a večeříte? Mezi jídly se snažíte nepojídat, s výjimkou ovoce a zeleniny?
  2. Byla alespoň 3 jídla (snídaně, svačina atd.) složena ze všech pater pyramidy výživy, tedy obsahovala přílohu nebo pečivo, zdroj bílkoviny, dále ovoce či zeleninu, a nápoj?
  3. Vypili jste dnes alespoň 7 sklenic tekutin (je možno započítat vodu, čaj, mírně ochucené tekutiny, mléko a mléčné nápoje)?
  4. Snědli jste dnes alespoň 5 porcí ovoce a zeleniny velikosti Vaší sevřené pěsti?
  5. Snědli jste dnes alespoň 2 porce mléčných výrobků?
  6. Byli jste střídmí ke konzumaci potravin (slané, sladké) a nápojů (limonády) z tzv. zákeřných kostek? Nevadí jedna porce ve velikosti pěsti.

6 odpovědí ano: Vaše výživa je výborná, můžete se označit za VIP.
5 odpovědí ano: Výživa zaslouží pochvalu, přesto je možné ještě něco zlepšit.
4 odpovědi ano: Výživa je dobrá, ale zkuste se zlepšit.
3 a méně odpovědí ano: Výživa není zcela v pořádku, je co vylepšovat.

Na začátku školního roku jste od nás dostali letáček s informacemi o zapojení naší školy do programu, který se snaží ověřit, jakým způsobem je možné nejlépe zkvalitnit pohybový a výživový režim dětí. V letáčku jste se mohli dále seznámit s pyramidou pohybu a výživy pro děti, s šesti prioritami v pohybovém a výživovém režimu dětí neboli pravidly šesti P, s označením „VIP školák“ i s možnostmi, jak se i Vy můžete zapojit do programu. V následujících textech se Vám nejen o těchto, ale i dalších informacích rozepíšeme více.

Dále bychom rádi vyzdvihli důležitost spolupráce. Program Pohyb a Výživa se záměrně orientuje na školské prostředí, poněvadž děti ve škole a školní družině tráví podstatnou část dne – získávají zde vědomosti, dovednosti, obědvají, pobývají během dopoledních, ale i odpoledních svačin, přijímají vzory chování a vytváří si postoje pro celý život. Program není jednorázovou akcí, za dětmi nedochází lidé, kteří by jim vysvětlovali, co jíst, jak se pohybovat apod. Vše, správné informace i podmínky pro jejich realizaci, jsou zprostředkovány přímo školou, kde mezi sebou spolupracují ředitelé, vyučující, paní vychovatelky ze školní družiny i vedoucí školní jídelny, paní kuchařky nebo provozovatelé školních bufetů. Všichni mají na zlepšování pohybového a výživového režimu dětí svůj nemalý podíl.
Sama škola může mimojiné spolupracovat s projekty, které přispívají k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny nebo mléka a mléčných výrobků, dále se sportovními organizacemi a iniciativami nebo oddíly, kde je pohyb součástí, ale samotný sportovní výkon prioritou již nemusí být.
Nejdůležitější na konec – ke zdravému životnímu stylu dětí by měla vést škola také ve spolupráci s rodinou.

Proto pokud máte, milí rodiče, za …:
a) zájem připojit se
b) chuť přiložit ruku k dílu
c) potřebu sdělit Váš názor
d) jiné hodící se odpovědi :)

… můžete:
a) sami zlepšovat pohybový a výživový režim svých děti i celé rodiny podle pyramidy pohybu a výživy pro děti a pravidel šesti P
b) pomoci školám při realizaci programu
c) zadat si http://pav.rvp.cz/ a ohodnotit program Pohyb a Výživa

Základní metodický materiál: Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ a další informace naleznete na shodné adrese: http://pav.rvp.cz.

Zdroj: Pohyb a výživa: šest priorit v pohybovém a výživovém režimu žáků na 1. stupni ZŠ (informace pro rodiče)

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Výsledky dotazníkového šetření

si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Zápisy pro školní rok 2024/2025

Zápisy proběhnou 6. 4. 2024 od 9:00 - 15:00. Zápisům bude předcházet elektronická registrace. Informace k registraci a zápisu najdete zde.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP