Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Knihovna

Základní informace

Školní knihovna se začala budovat v listopadu roku 2010 v nově vzniklých prostorách školy. Všechny stávající knihy byly nově označeny, zabaleny a roztříděny, to vše za vydatné pomoci žáků 2. stupně. Podařilo se i výrazně rozšířit nabídku dětské literatury, a to díky žákům školy, kteří přispěli k zatraktivnění knižního fondu darováním vlastních knih. Společnými silami tak žáci a učitelé naší školy vybudovali fungující čtenářské a informační centrum školy které bylo otevřeno v květnu roku 2011.

V současné době si děti mohou vybírat mezi takřka 2000 knihami a půjčovat si je domů. Již v průběhu prvních měsíců bylo učiněno několik stovek výpůjček. K dispozici je i naučná literatura k prezenčním výpůjčkám. V dopoledních hodinách zde probíhají programy pro jednotlivé třídy prvního stupně podporující rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci 2. stupně najdou ve školní knihovně českou i světovou literaturu různých žánrů od dobrodružné po klasickou. Knihovna jim slouží i k získávání odborných znalostí z encyklopedií a odborných knih. Starší žáci si tak mohou zpracovávat přímo v knihovně referáty, mluvní cvičení, materiály do projektů apod., a to i za pomoci knihovnice, která poradí, kde hledat podklady a jak je zpracovávat. Odbornou pomoc zde najdou i tvůrci školního časopisu. Pod vedením knihovnice, spolupracující s učiteli českého jazyka, si zde žáci 2. stupně mohou doplnit, rozšířit nebo upevnit znalosti z české mluvnice nebo rozvíjet čtenářské dovednosti.

Škola se již také zapojila do několika projektů podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti: „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“, „Čtení pomáhá“ atd.. V letošním školním roce navážeme na stávající projekty, ale předpokládáme účast i v dalších celorepublikových kampaních podporujících čtenářství dětí, např. „Celé Česko čte dětem“.

Nadále bude pokračovat spolupráce s nakladatelstvím Albatros. Provize, kterou nakladatelství poskytuje, bude vždy použita na další pro další vybavování školní knihovny.

Připravuje se i řada dalších doprovodných aktivit, např. soutěže, besedy, čtenářské dílny, tvůrčí psaní atd. Těšit se mohou děti i na autorské četní. Je ale třeba, aby si do knihovny našli cestu i starší žáci tak, jako to dělají ti mladší z 1. stupně.

I nadále mohou žáci v příjemném a klidném prostředí knihovny trávit některé přestávky a zejména pak pauzu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Věříme, že činnost školní knihovny přispěje k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků naší školy.

E. Páníková (1. stupeň)
J. Mrázková (2. stupeň)

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Výsledky losování

po zápisech do 1. tříd najdete v tomto souboru. Další důležité informace najdete v tomto článku.

Třídní aktivy a konzultace

proběhnou 23. 4. od 16:00 pro 1. stupeň a od 16:30 pro 2. stupeň.

Výsledky dotazníkového šetření

si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Zápisy pro školní rok 2024/2025

Zápisy proběhnou 6. 4. 2024 od 9:00 - 15:00. Zápisům bude předcházet elektronická registrace. Informace k registraci a zápisu najdete zde.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP