Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno písemně, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod registračními čísly na úřední desce školy a na těchto webových stránkách.

Časový harmonogram v případě losování:

 • 24. 4. - právo k nahlédnutí do spisu můžete využít v čase od 8:00 do 12:00 v kanceláři školy.
 • 26. 4. - zveřejnění výsledků přijatých žáků do 1. ročníků.

Informace školní družiny

Vážení rodiče,

informace o provozu školní družiny včetně přihlášky obdržíte v případě přijetí Vašeho dítěte e-mailem během května 2024.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přihlášení a placení obědů budoucích prvňáčků:

Místo - kancelář školní jídelny

Úřední hodiny pro přihlášení prvňáčků -

 • čtvrtek 8. 8. 2024 od 14.00 do 18.00 hodin
 • pátek 9. 8. 2024  od  9.00 do 13.00 hodin

ve výjimečných případech je možné přijít přihlásit obědy -                                

 • ve středu 28. 8. 2024 od 9.00 do 12.00 hodin

Z důvodu slavnostního zahájení školního roku není možné přihlašovat obědy nových prvňáčků dne 2. 9. 2024.

Informace k přihlášení obědů:

 • na obědy je třeba nové žáky osobně přihlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny. K přihlášení je nutné vyplnit přihlášku ke stravování, kterou si můžete vytisknout z našich webových stránek (sekce Dokumenty- přihláška ke stravování) nebo jí dostanete na místě . Dále po Vás budu chtít Vaše číslo účtu a kód banky, datum narození dítěte a telefonní čísla rodičů.
 • obědy se platí inkasem z účtu. Je třeba zadat svolení k inkasu z Vašeho účtu, naše číslo účtu je 727 988 339/ 0800. Prosím neuvádějte žádný variabilní symbol. Pokud chcete omezit inkaso finančním limitem, doporučuji limit na jedno dítě 1000,- Kč. Datum platnosti inkasa od…1. 9. 2024, platnost do… nemusíte vyplňovat (inkaso může platit celou školní docházku žáka na naší škole). Inkasovat platbu budu 1x měsíčně (vždy mezi 10. až 15. v měsíci). Potvrzení o založení inkasa (z banky nebo internetu) potřebuji doručit na email lohrovamo@zs2.plzen-edu.cz nebo osobně do kanceláře školní jídelny ve dnech uvedených pro přihlášení prvňáčků nebo první týden v září. První měsíc (září 2024) Vám z Vašeho účtu strhnu 900,- Kč zálohu na potraviny. Další měsíce se platí stravné zpětně (v říjnu za projedené obědy v září, v listopadu za projedené obědy v říjnu atd.). V červenci dochází k vyrovnání zálohy- odečtou se projedené obědy v červnu a přeplatek zálohy Vám pošlu zpět na Váš účet.
 • bezkontaktní čip na obědy dostávají žáci nastupující do naší školy zdarma. Při ukončení docházky ve školní jídelně je povinnost bezkontaktní čip vrátit nebo zaplatit 115,- Kč (pokud nelze čip vrátit nebo je nefunkční). V případě ztráty nebo poškození si strávník koupí nový čip za 115,- Kč.
 • pokud chcete využít možnost přihlašování a odhlašování obědů nebo změnu oběda č.1 na oběd č.2 přes internet prostřednictvím portálu Strava.cz je nutné to nahlásit při přihlašování žáka. Do portálu Strava.cz se dostanete přes portál Škola on line - ostatní moduly- stravovací systém. Přihlašovací údaje do portálu Škola on line dostanete na začátku září od třídního učitele.

V Plzni dne 3. 4. 2024

Monika Lohrová
vedoucí školní jídelny

 


Vážení rodiče,
začátek školní práce dítěti ulehčíte, když:

 • budete již teď na něm vyžadovat jasnou a správnou výslovnost
 • povedete je, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítání pohádek
 • budete vyžadovat, aby reagovalo ihned na vhodně daný pokyn a důsledně sledovat, jak je plní
 • soustředíte dítě na vykonávanou práci a nedovolíte mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi
 • zvyknete je na to, aby dohrálo započatou hru, dokončovalo započatou práci
 • navyknete jej, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci
 • povedete je k tomu, aby po hře uklidilo hračky, po obědě své nádobí a příbor
 • naučíte je pozdravit, poprosit, poděkovat
 • povedete je k tomu, aby při hře, procházkách si všímalo zvířat, květin a všech změn kolem sebe
 • navyknete je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, chodilo spát / spánek 10 hod /

Dovednosti, které by měl předškolák zvládnout:

Rychle obouvat, zouvat boty. Oblékat, svlékat a skládat věci. Na záda navléknout aktovku. Dodržovat osobní hygienu. Znát adresu bydliště. Přecházet opatrně ulici.

Co potřebujeme v první třídě:

 • aktovku
 • přezůvky
 • kufřík cca 35 x 22 cm
 • razítko s celým jménem
 • zásobník na čísla
 • podložka na modelínu
 • igelit Vv
 • nůžky kovové kulaté – 2 krát
 • 3 štětce kulaté, 3 ploché (různé velikosti)
 • desky na sešity
 • kelímek na vodu + hadřík
 • Tv – úbor + boty se světlou podrážkou (neklouzavé)
 • ubrousek (látka) na svačinu
 • ořezávátko se zásobníkem
 • penál
 • měkký míček (ne tenisový)
 • švihadlo
 • zástěra nebo pracovní tričko (na Vv, Pč)
 • barevné papíry v plastových deskách na patent (A4)
 • modelína
 • tužka 2x (č. 2)
 • guma, notýsek ( 644 ), lepidlo - 2 krát
 • vodové barvy (nejlépe KOHINOR)
 
 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Informace pro budoucí prvňáčky

Důležité informace ze školní jídelny si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníků

najdete podle kódů přiřazených při elektronické registraci v tomto souboru.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP