Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Pedagogicko-psychologické poradenství

Škola se snaží vytvářet podmínky pro pozitivní klima školy. Hlavní úsilí je zaměřeno
na prevenci nežádoucích vztahů mezi žáky. Rodiče a zejména žáci mají možnost se obrátit při řešení svých problémů na vedení školy, výchovnou poradkyni, školního metodika prevence, třídní učitele.

Ve škole je realizovaný dlouhodobý primárně preventivní program realizovaný lektory P-centra.

Na vhodně zvoleném místě je umístěna schránka důvěry. Na nástěnce ve 2. patře se žáci mohou seznámit s informacemi o průběhu přijímacího řízení na střední školy a učiliště.

Na pomoc rodičům, učitelům a dětem naší školy byly ve spolupráci s PPP v Plzni zřízeny konzultační hodiny zaměřené na pedagogicko–psychologické poradenství. Poradenství se koná v místnosti pedagogicko-psychologické poradny v půdní vestavbě a je provozováno zdarma.

Termíny bezplatných konzultací pro školní rok 2017/2018:

 Mgr. Kamila Hodková – psycholog 
Mgr. Vladimíra Smítková - speciální pedagog

Út 09. 10. 2018 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 20. 11. 2018 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 04. 12. 2018 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 22. 01. 2019 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 05. 02. 2019 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 19. 03. 2019 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 30. 04. 2019 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 21. 05. 2019 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 18. 06. 2019 / 13:30 – 15:30 hod.


Na případné změny termínů bude upozorněno na webových stránkách školy.
Speciální pedagog bude přítomen po předchozí domluvě s výchovnou poradkyní.
Poradenství je provozováno zdarma.

Výchovná poradkyně – Mgr. Monika Kurková, tel.: 378 027 115
Konzultační hodiny na základě telefonické domluvy s rodiči.

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

JÍDELNA - DŮLEŽITÉ !

O změnách cen stravného se dozvíte v tomto souboru.
O přihlášení budoucích prvňáčků ke školním obědům si přečtěte v tomto souboru.

Ukončení kroužků ŠD

Poslední hodiny jednotlivých kroužků naleznete v tomto dokumentu.

Přihlašování žáků do ŠD na šk. rok 2019/2020
Odkaz 

Sportovní kempy 2019

Bližší informace v tomto letáku.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Přidělení dětí do oddělení ŠD

najdete v tomto dokumentu.

Aktuální informace k přijímacímu řízení

na SŠ a víceletá gymnázia najdete pod tímto odkazem.

 

Přijímací řízení na SŠ

Informace v užitečných odkazech (brožura "Čím budu?", dny otevřených dveří a informace k přijímacímu řízení).

 

Sběr starých brýlí, informace zde.

 

Rychlé kontakty

design by SITMP