Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Pedagogicko-psychologické poradenství

Škola se snaží vytvářet podmínky pro pozitivní klima školy. Hlavní úsilí je zaměřeno
na prevenci nežádoucích vztahů mezi žáky. Rodiče a zejména žáci mají možnost se obrátit při řešení svých problémů na vedení školy, výchovnou poradkyni, školního metodika prevence, třídní učitele.

Ve škole je realizovaný dlouhodobý primárně preventivní program realizovaný lektory P-centra.

Na vhodně zvoleném místě je umístěna schránka důvěry. Na nástěnce ve 2. patře se žáci mohou seznámit s informacemi o průběhu přijímacího řízení na střední školy a učiliště.

Na pomoc rodičům, učitelům a dětem naší školy byly ve spolupráci s PPP v Plzni zřízeny konzultační hodiny zaměřené na pedagogicko–psychologické poradenství. Poradenství se koná v místnosti pedagogicko-psychologické poradny v půdní vestavbě a je provozováno zdarma.

Termíny bezplatných konzultací pro školní rok 2017/2018:

 Mgr. Kamila Hodková – psycholog 
Mgr. Vladimíra Smítková - speciální pedagog

Út 09. 10. 2018 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 20. 11. 2018 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 04. 12. 2018 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 22. 01. 2019 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 05. 02. 2019 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 19. 03. 2019 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 30. 04. 2019 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 21. 05. 2019 / 13:30 – 15:30 hod.
Út 18. 06. 2019 / 13:30 – 15:30 hod.


Na případné změny termínů bude upozorněno na webových stránkách školy.
Speciální pedagog bude přítomen po předchozí domluvě s výchovnou poradkyní.
Poradenství je provozováno zdarma.

Výchovná poradkyně – Mgr. Monika Kurková, tel.: 378 027 115
Konzultační hodiny na základě telefonické domluvy s rodiči.

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

JÍDELNA - DŮLEŽITÉ !

O změnách cen stravného se dozvíte v tomto souboru.
O přihlášení budoucích prvňáčků ke školním obědům si přečtěte v tomto souboru.

UP/OZORNĚNÍ

Dne 7. 7. 2019 (neděle) bude sportovní areál z provozních důvodů uzavřen.

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu konání sportovních příměstských táborů bude sportovní areál a tělocvična v období od 29. 7. do 2. 8. od 5. 8. do 9. 8. 2019 otevřena pro veřejnost až od 17 hodin. Děkujeme za pochopení.

Přihlašování žáků do ŠD na šk. rok 2019/2020
Odkaz 

Sportovní kempy 2019

Bližší informace v tomto letáku.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Sběr starých brýlí, informace zde.

 

Rychlé kontakty

design by SITMP