Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Výsledky losování do 1. tříd

Informace k losování do  1. ročníku pro školní rok 2024/2025

 

Na základě podaných žádostí o přijetí do 1. ročníku  bylo přistoupeno k losování jako k jedinému spravedlivému způsobu výběru žáků.  Neveřejné losování  žáků  proběhlo dne 11.4.2024  v budově 2. základní školy, Schwarzova 20, Plzeň za přítomnosti zástupce zřizovatele M. Stejskalové, členů Školské rady Mgr. Dany Soukupové a Ing. Václava Kuchynky, zástupce vedení školy Mgr. Evy Páníkové a tajemnice školy Jarmily Tiché.

Právo k nahlédnutí do spisu můžete využít dne 24.4. 2024 v čase od 8,00 do 12,00 v kanceláři školy.

Celkem zapsáno 155 žáků.

Nezařazeni do losování:

-        žáci dle kritéria č. 1 (sourozenec na škole) – 35 žáků (přijati)

-        žáci mimo spádový obvod – 4 žáci

-        žáci s uděleným odkladem (9 žáků)

Zařazeno do losování 107 žáků. Nárok na umístění má 55 vylosovaných žáků.

Přesný seznam registračních čísel přijatých žáků bude po zpracování duplicit zveřejněn dne 26.4. 2024. V případě, že registrační číslo vašeho dítěte je mezi vylosovanými žáky a rozhodli jste se pro jinou školu, prosíme o okamžité sdělení této skutečnosti e-mailem nebo telefonicky.

 

Výsledky losování včetně pořadí vylosovaných registračních čísel najdete v tomto dokumentu.

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Seznam přijatých dětí do 1. ročníků

najdete podle kódů přiřazených při elektronické registraci v tomto souboru.

Výsledky dotazníkového šetření

si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Zápisy pro školní rok 2024/2025

Zápisy proběhnou 6. 4. 2024 od 9:00 - 15:00. Zápisům bude předcházet elektronická registrace. Informace k registraci a zápisu najdete zde.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP