Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Studentský summit v Plzni

Dne 18. 10. 2018 jsem naši školu zastupoval na studentském summitu v Plzni. Přes malé technické komplikace, které na začátku nastaly, to nic neovlivnilo a celá akce mohla probíhat dobře. Hned na úvod se nám představili organizátoři akce, kteří si říkají AMO (Asociace pro Mezinárodní Otázky). Ti se studentům základních, středních i vysokých škol snaží vytvářet autentické zasedání nějaké mezinárodní organizace jako NATO, UNESCO, OSN atd. Na začátku nám pustili prezentaci. Ta nám přiblížila, co má organizace, v níž budeme zasedat, vykonávat a také jakou má historii. Při této prezentaci jsme se naučili, jak má probíhat řádné hlasování a jak máme správně napsat a podat rezoluci (návrh na řešení problému). Po krátké přestávce jsme se přesunuli do jednacího sálu, kde jsme začali hlasování. Zasedajících bylo patnáct, z toho pět mělo právo VETA. Cílem našeho jednání bylo zkusit vyřešit teroristickou situaci v Jemenu, kde spolu válčí strana Sunnitů a strana Ší’itů. Přes dvaadvacet milionů nevinných tam potřebuje pomoc. Naším hlavním cílem se jednoznačně stalo, jak zemi zajistit humanitární pomoc, které je v Jemenu potřeba nejvíce. Přes začáteční problém v komunikaci, který přinášel neshody, jsme vytvořili alianci z USA, Kuvajtu, Francie a Pobřeží Slonoviny, která se snažila najít rozumné řešení a přesvědčit ostatní, aby spolupracovali. Ve finále se to povedlo a z patnácti zasedajících nás v alianci bylo dvanáct. Jediné velmoce, které zůstávaly proti, bylo Rusko, Velká Británie a Portugalsko. Podali jsme několik návrhů na rezoluci, ale nikdy jsme se neshodli. Po pauze na oběd za námi přišel zástupce Ruské federace s tím, že je ochoten se dohodnout. Společně s ním jsme sepsali poslední rezoluci, která obsahovala všechny společné body a pro nás jediné viditelné řešení. Chvíli jsme ještě debatovali, zda by šlo na rezoluci něco změnit a v místnosti panovala jistá nervozita a napětí. Návrh na rezoluci byl přijat a my začali hledat podpůrce a odpůrce návrhu. Jako podpůrci se postavil zástupce USA a zástupce Francie. Jakožto předkladatel jsem byl velmi nervózní, protože nám pomalu vyprchával čas a zasedání se blížilo ke konci. Jako odpůrce návrhu se postavil zástupce Ruské federace, jede ze zástupců s právem VETA, a v tu chvíli zhoustla situace na maximum. Ovšem nikdo to na sobě nenechal znát. Začalo se hlasování, ačkoliv výsledek byl jasný. Hlasování dopadlo ve výsledku jedenáct pro, Rusko proti a tři se drželi hlasování. Návrh na rezoluci byl zamítnut a zasedání ukončeno. Nakonec nám organizátoři ještě rozdali dotazník spokojenosti a my se přesunuli do jiného sálu, kde nám zhodnotili z jejich pohledu, co si o dnešním zasedání myslí oni, co je překvapilo a co jim naopak bylo očividné od začátku. Pak mě a další dva studenty vyhodnotili jako tři nejlepší zasedající. Jako odměnu jsme dostali poukázku do knih Dobrovský, kterou jsme ten den všichni využili. Celou akci hodnotím jako skvěle provedenou a organizovanou, těším se na její pokračování.

Karel Petrikovič 9. B

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Výsledky dotazníkového šetření

si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Zápisy pro školní rok 2024/2025

Zápisy proběhnou 6. 4. 2024 od 9:00 - 15:00. Zápisům bude předcházet elektronická registrace. Informace k registraci a zápisu najdete zde.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP