Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Den na strojní průmyslovce

V červnu se žáci 8. ročníků se zájmem o technické studijní obory zúčastnili v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 akce „Den na strojní průmyslovce“. Nejprve byli žáci rozděleni do skupin a pak s „průvodcem – (žák 3. ročníku)“ absolvovali ukázky na 8 různých stanovištích (ukázky svařování, CAD, 3D tisk, mechatronika a robotika, pneumatická zařízení, ukázky činností z VŠ – FAV a programování), na kterých blíže poznali činnosti, se kterými se na této SŠ při studiu budou zabývat. Bylo to pro nás příjemně strávené dopoledne.

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Informace pro budoucí prvňáčky

Důležité informace ze školní jídelny si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníků

najdete podle kódů přiřazených při elektronické registraci v tomto souboru.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP