Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Čtení nám sluší

„Čtení nám sluší“

týmová spolupráce 3. tříd
(červen 2015)

V rámci celorepublikové akce „5. týden čtení“ proběhla zajímavá týmová mezi třetími třídami s názvem „Čtení nám sluší“. Tento projekt zjišťoval úroveň čtenářské gramotnosti dětí výše uvedených ročníků. Třídní učitelé 3. tříd se snažili naučit děti přizpůsobit se zcela neznámému kolektivu a navzájem spolupracovat na zadaných úkolech. Využití atria pro skupinovou práci umožnilo dětem najít si své místo, prostor pro pozorné čtení a následné vypracování zadaných úkolů. Jak práce probíhala, zda byla pro děti zajímavá, lze posoudit z fotografií. Pro třídní učitele vyhodnocení těchto prací znamená posouzení čtenářské úrovně a následné vyvození vyučovacích metod pro 4. ročník.

Jedno je jisté – ČÍST! ČÍST! ČÍST!

Celý projekt byl zahájen 29. května v prostorách knihovny, kde byli rozlosování žáci do skupin. V každé skupině byli zastoupeni žáci ze 3.A, B i C.

V úterý 2. června byla zahájena týmová práce, na jejímž začátku bylo podrobné vysvětlení postupu řešení jednotlivých úkolů. Úkoly byly z oblasti českého jazyka, matematiky a prvouky.

Po obdržení zadaných úkolů se jednotlivé skupiny daly do práce…. Jednotlivé skupiny si volily různé postupy řešení.


Po splnění vypracovaných úkolů se 3. ročníky přemístily do tělocvičny, kde se děti i třídní učitelé vyjádřili k této týmové práci.

Závěrečné vyhodnocení celého projektu proběhlo v knihovně 8. června, kde paní ředitelka vyhodnotila a odměnila nejlepší týmy.


 

Zobrazit kompletní fotogalerii

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Informace pro budoucí prvňáčky

Důležité informace ze školní jídelny si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníků

najdete podle kódů přiřazených při elektronické registraci v tomto souboru.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP