Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Adaptační kurz 6. tříd

Pro třídu 6. A proběhl adaptační kurz ve dnech 14. – 16. 9. 2015. Probíhal v P-centru, ve kterém nás doprovázela naše paní učitelka Králová. Cílem bylo sepsat pravidla, které jsme schopni dodržet. Hráli jsme různé hry na zahradě P-centra i uvnitř. (Př.: Vyráběli jsme vizitky a hráli jsme hru Špendlíky a pneumatiky.)

Jako lektorky jsme měli pí. Evu a pí. Lenku. První den jsme se seznamovali s lektorkami, hráli jsme hry, dělali vizitky a představovali jsme se. Druhý den jsme navázali na první – hráli jsme jinou hru hned zrána a po zbytek dne nebylo počasí úplně nejlepší.
Poslední den jsme se rozloučili s lektorkami a hodnotili průběh obou dnů.

Pro mě byl kurz „supééér“ a ostatním vřele doporučuji!

Matěj ŠTĚPÁNEK, VI. A

 

 

16. 9. -18. 9. 2015 šla 6. B. do P-centra na adaptační kurz.

První den se seznamovala bývalá 5. B s bývalou 5. C a paní učitelkou Lenkou Štíbrovou. Získali jsme nové informace o kamarádech a o paní učitelce. Byly tam s námi dvě lektorky Eva a Lenka, které s námi hrály hry.

Druhý den bylo slunečné počasí. Tak jsme Šli na dvůr P-centra. Hráli jsme: zem je Žhavá láva, Létající koberec a Náladoměr. Po hrách jsme se rozdělili na skupiny. Měli jsme za úkol sepsat věci, které chceme a nechceme, jak by se k nám ostatní spolužáci chovali.

Poslední den jsme hráli jednu hru s míčem. Hra byla těžká, ale zábavná. Celý 'adapťák'  jsme ukončili společnou pizzou.

Určitě doporučuji pro další šesťáky.

Matěj LORENZ, VI.B

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Výsledky dotazníkového šetření

si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Zápisy pro školní rok 2024/2025

Zápisy proběhnou 6. 4. 2024 od 9:00 - 15:00. Zápisům bude předcházet elektronická registrace. Informace k registraci a zápisu najdete zde.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného

Vzhledem k růstu cen potravin se ceny stravného zvyšují takto:

7-10 let     oběd za 35,- Kč
11-14 let   oběd za 37,- Kč
15-18 let   oběd za 40,- Kč
cizí stráv.  oběd za 80,- Kč 

Záloha stravného, kterou si strhnu inkasem z účtu v září 2022, se zvyšuje na 900,- Kč.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP