Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Masopustní průvod

Tydli, fydli, bumtarata,

otevřete kmotře vrata!

Maškary k vám přišly, hej,

začal masopustní rej.

Touto masopustní říkankou zahájily děti a paní vychovatelky ve školní družině svůj vlastní masopust, který se konal 14. února.

Celý týden před masopustem trénovaly děti poctivě básničky a písničky, vyráběly masky a celkově se těšily, jak si užijí masopustní průvod. Paní vychovatelky se nenechaly zahanbit a též pilně vymýšlely a vyráběly masky. A samozřejmě ladily všechny detaily, aby vše proběhlo, jak má.

I přes to, že akci nakonec provázely nějaké nepříjemnosti, věříme, že si masopust všichni užili.

A jak vůbec náš masopust probíhal?

Kdo chtěl, vzal si masku, převlékl se a společně jsme vyrazili před školu, kde nás k zábavě svolával laufr. Pod okny ředitelny jsme se setkali s paní ředitelkou a starostou, kterého si zahrála naše úžasná zástupkyně pro první stupeň. Starosta nám předal klíč od města a my jsme na oplátku přednesli básničku Tydli, fydli a zazpívali písničku Když jsem já sloužil.

Poté se náš masopustní průvod vydal směrem na Hvězdu. Hrálo se na harmoniky a zpívaly se písničky a celkem bylo veselo. Na Hvězdě jsme si společně opět zazpívali písničku Když jsem já sloužil a poté se průvod vydal zpět ke škole. Cestou se opět hrálo a zpívalo. A koho jsme mohli vidět v průvodu? Celou cestu nás doprovázeli laufr, medvěd, bába s nůší, kominík, voják, čarodějnice, sedlák a Skot. Ale mezi maskami jsme mohli potkat smrtky, zvířátka, piráty, víly a mnoho dalších masek.

Na školní zahradě nás čekal ještě jeden důležitý úkol, a to uspat basu, aby mohl být celý masopust řádně ukončen.

Když basa konečně usnula, dostalo každé oddělení svého koně. Ti si vesele lebedili na stromě masopustníku a čekali, až si je děti vyzvednou. Je důležité zmínit, že si děti v průběhu týdne samy všechny koně nazdobily. Jaké to pro ně bylo překvapení, když zjistily, že koně jsou plní sladkostí.

A další překvapení na žáky čekalo, když odcházeli domů. Každý dostal masopustní šišku, které pro nás ten den upekly naše paní kuchařky. Tímto jim mockrát děkujeme, děti z nich byly nadšené.

Také děkujeme všem rodičům, kteří se našeho masopustního průvodu aktivně zúčastnili, ať už v maskách, či jen jako doprovod a dozor nad svými dítky.

Doufáme, že příští masopust bude ještě lepší a zdařilejší. 

IMG-20240214-WA0025  IMG_20240214_102040

IMG-20240214-WA0129  IMG-20240214-WA0015

IMG-20240214-WA0102  IMG-20240214-WA0027

IMG-20240214-WA0041  IMG-20240214-WA0029

IMG-20240214-WA0039  IMG-20240214-WA0043

IMG-20240214-WA0045  IMG-20240214-WA0059

IMG-20240214-WA0070  IMG-20240214-WA0089

IMG-20240214-WA0121  IMG-20240214-WA0126

IMG-20240214-WA0127  IMG-20240214-WA0137

IMG-20240214-WA0030  IMG-20240214-WA0112

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Informace pro budoucí prvňáčky

Důležité informace ze školní jídelny si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníků

najdete podle kódů přiřazených při elektronické registraci v tomto souboru.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP