Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Čtení stále pomáhá

I v tomto školním roce by naše škola ráda podpořila projekt „Čtení pomáhá“. Cílem tohoto projektu je podněcovat děti k četbě a zároveň přiblížit dětem charitativní činnost. Podrobnosti o tomto projektu můžete získat na stránkách www.ctenipomaha.cz, kde se také děti mohou zaregistrovat a do projektu se tak zapojit. O projektu jsou děti informovány i ve školní knihovně. Abychom i v tomto školním roce podpořili zájem dětí o čtení, budeme zveřejňovat na webových stránkách školy v sekci Knihovna – „Čtení pomáhá“ a ve školním časopisu jména čtenářů naší školy, kteří se do projektu zapojí. Podmínkou je vyplnění anketních lístků, které jsou k dispozici v knihovně.

Doufáme, že i v tomto školním roce se zapojí velký počet dětí, stejně jako v letech minulých, kdy žáci naší školy přispěli prostřednictvím svého čtení částkou
přes 20 000 Kč na charitativní účely.

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Informace pro budoucí prvňáčky

Důležité informace ze školní jídelny si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníků

najdete podle kódů přiřazených při elektronické registraci v tomto souboru.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP