Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Čtenářská dílna

Rozvoji čtenářství u žáků 2. stupně jistě pomohla i dílna čtení jako součást předmětu Český jazyk a literatura realizovaná v knihovně. Letos ji měli žáci 6. a 7. ročníku, každý žák stejně jako v loňském roce vždy 1x za 14 dní. Žáci se naučili soustředěně číst nejméně 20 minut a pak měli za úkol zpracovat vlastní reakci na to, co četli. Každý žák přečetl nejméně jednu knihu za pololetí. V průměru jich přečetli za školní rok kolem desítky, a to i chlapci, kteří čtou méně než děvčata.

Nejpilnější čtenářka je stejně jako v loňském roce žákyně Drozdová ze 7. A, která přečetla za školní rok neuvěřitelných 76 knih, další, opět stejně jako v loňském roce, žákyně Vimrová ze 7. B 49 knih. Hned za ní je ze 7. A Benešová N. se 48 a Benešová Z. s 37 přečtenými knihami. Nejpilnější čtenářkou ze 6. ročníku je žákyně Baranová ze 6. B, která přečetla 37 knih. Deset dalších děvčat přečetlo každá přes 20 knih. Velice důležité je ale i to, že velká většina žáků čtenářské dílny čte ráda.

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Informace pro budoucí prvňáčky

Důležité informace ze školní jídelny si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníků

najdete podle kódů přiřazených při elektronické registraci v tomto souboru.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP