Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Základní informace o zajištění vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření vydává MŠMT soubor hygienických a provozních podmínek pro ZŠ.
Vláda rozhodla, že od 25. 5. 2020 bude ve škole možná osobní přítomnost žáků 1. stupně za určitých podmínek:

 • účast žáků je dobrovolná, pro všechny osoby před školou je povinné zakrytí úst a nosu
 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagog
 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
 • žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy
 • maximální počet žáků ve skupině je 15 a o složení skupiny rozhoduje ředitelka školy (nemusí být zachován třídní kolektiv), žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest a dalšími příznaky COVID 19 nesmí do školy vstoupit
 • školní stravování bude zabezpečeno balíčkem v hodnotě ceny oběda
 • rodiče sami zajistí pitný režim pro dítě
 • vzdělávací aktivity jsou organizovány každý pracovní den
 • vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část,
 • cílem dopolední části je zajistit vzdělávání v obsahu, který je realizován v rámci vzdělávání na dálku
 • cílem odpolední části je zájmové vzdělávání
 • ranní družina není poskytována
 • výuka tělesné výchovy není možná
 • žáci, kteří školu nebudou navštěvovat, budou i nadále vzděláváni distanční formou
 • absence přihlášeného žáka bude pouze evidována, nikoliv započítávána do absence uváděné na vysvědčení. Nepřítomnost přihlášeného žáka je zákonný zástupce povinen omluvit
 • před nástupem do školy jsou rodiče povinni podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • rodiče vyplněnou přihlášku zašlou emailem na adresu třídní učitelky (v případě 2.A platí adresa paní učitelky Šilhanové) nejpozději do 18. 5. 2020
 • čestné prohlášení přinesou žáci 25.5. 2020

Soubory ke stažení:

 1. Oslovení rodičů (pdf, 124kb)

 2. Vyjádření MŠMT k ochraně zdraví (pdf, 1022kb)

 3. Žádost o přítomnost (pdf, 165kb)

 4. Čestné prohlášení (pdf, 269kb)

Článek k nástupu žáků 1. stupně zde

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Informace pro budoucí prvňáčky

Důležité informace ze školní jídelny si můžete prohlédnout v tomto souboru.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníků

najdete podle kódů přiřazených při elektronické registraci v tomto souboru.

Nabídka školního bufetu

Kompletní nabídku včetně možnosti objednávání svačin pro vaše dítě přímo do školy najdete zde.

Důležité kontakty

v případě krizových situaci najdete v tomto souboru.

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma!

ZDE si můžete prohlédnout plakát a ZDE si přečíst podrobnější informace.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Rychlé kontakty

design by SITMP