Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Projekt tenis

Na škole probíhají v rámci výuky tělesné výchovy pro vybrané ročníky Projektové dny s tenisem. Dále se dne 27. 5. 2019 uskutečnila akce pro zaměstnance a přátele školy – 2. ročník tenisového turnaje smíšených dvojic. Tyto a další akce se mohou uskutečňovat díky podpoře zřizovatele školy (dotační program zaměřený na sport).

Z dotace se dále průběžně opravují a udržují hřiště a tělocvična (např. výměna obložení v tělocvičně, údržba umělé trávy, výměna ochranných sítí, údržba zeleně).

 

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Zápis do kroužků ŠD

důležité informace a pokyny k přihlašování jsou k dispozici v tomto článku.

Kroužky ŠD

Nabídku zájmových kroužků pro školní rok 2019/20 najdete zde.

Upozornění

Od 1. 9. 2019. dochází ke změnám v ceníku pronájmu sportovního areálu a tělocvičny. Více informací zde.

JÍDELNA - DŮLEŽITÉ !

O změnách cen stravného se dozvíte v tomto souboru.
O přihlášení budoucích prvňáčků ke školním obědům si přečtěte v tomto souboru.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Sběr starých brýlí, informace zde.

 

Rychlé kontakty

design by SITMP