Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Studentský summit v Plzni

Dne 18. 10. 2018 jsem naši školu zastupoval na studentském summitu v Plzni. Přes malé technické komplikace, které na začátku nastaly, to nic neovlivnilo a celá akce mohla probíhat dobře. Hned na úvod se nám představili organizátoři akce, kteří si říkají AMO (Asociace pro Mezinárodní Otázky). Ti se studentům základních, středních i vysokých škol snaží vytvářet autentické zasedání nějaké mezinárodní organizace jako NATO, UNESCO, OSN atd. Na začátku nám pustili prezentaci. Ta nám přiblížila, co má organizace, v níž budeme zasedat, vykonávat a také jakou má historii. Při této prezentaci jsme se naučili, jak má probíhat řádné hlasování a jak máme správně napsat a podat rezoluci (návrh na řešení problému). Po krátké přestávce jsme se přesunuli do jednacího sálu, kde jsme začali hlasování. Zasedajících bylo patnáct, z toho pět mělo právo VETA. Cílem našeho jednání bylo zkusit vyřešit teroristickou situaci v Jemenu, kde spolu válčí strana Sunnitů a strana Ší’itů. Přes dvaadvacet milionů nevinných tam potřebuje pomoc. Naším hlavním cílem se jednoznačně stalo, jak zemi zajistit humanitární pomoc, které je v Jemenu potřeba nejvíce. Přes začáteční problém v komunikaci, který přinášel neshody, jsme vytvořili alianci z USA, Kuvajtu, Francie a Pobřeží Slonoviny, která se snažila najít rozumné řešení a přesvědčit ostatní, aby spolupracovali. Ve finále se to povedlo a z patnácti zasedajících nás v alianci bylo dvanáct. Jediné velmoce, které zůstávaly proti, bylo Rusko, Velká Británie a Portugalsko. Podali jsme několik návrhů na rezoluci, ale nikdy jsme se neshodli. Po pauze na oběd za námi přišel zástupce Ruské federace s tím, že je ochoten se dohodnout. Společně s ním jsme sepsali poslední rezoluci, která obsahovala všechny společné body a pro nás jediné viditelné řešení. Chvíli jsme ještě debatovali, zda by šlo na rezoluci něco změnit a v místnosti panovala jistá nervozita a napětí. Návrh na rezoluci byl přijat a my začali hledat podpůrce a odpůrce návrhu. Jako podpůrci se postavil zástupce USA a zástupce Francie. Jakožto předkladatel jsem byl velmi nervózní, protože nám pomalu vyprchával čas a zasedání se blížilo ke konci. Jako odpůrce návrhu se postavil zástupce Ruské federace, jede ze zástupců s právem VETA, a v tu chvíli zhoustla situace na maximum. Ovšem nikdo to na sobě nenechal znát. Začalo se hlasování, ačkoliv výsledek byl jasný. Hlasování dopadlo ve výsledku jedenáct pro, Rusko proti a tři se drželi hlasování. Návrh na rezoluci byl zamítnut a zasedání ukončeno. Nakonec nám organizátoři ještě rozdali dotazník spokojenosti a my se přesunuli do jiného sálu, kde nám zhodnotili z jejich pohledu, co si o dnešním zasedání myslí oni, co je překvapilo a co jim naopak bylo očividné od začátku. Pak mě a další dva studenty vyhodnotili jako tři nejlepší zasedající. Jako odměnu jsme dostali poukázku do knih Dobrovský, kterou jsme ten den všichni využili. Celou akci hodnotím jako skvěle provedenou a organizovanou, těším se na její pokračování.

Karel Petrikovič 9. B

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

Sportovní kempy 2019

Bližší informace v tomto letáku.

Zápisy

Informace ke zveřejnění výsledků zápisu naleznete v tomto článku.

Ředitelské volno

ve dnech 2. a 3. května 2019 a ve dnech 6. a 7. května 2019 se uděluje ředitelské volno. Více informací se dozvíte v tomto souboru.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Přidělení dětí do oddělení ŠD

najdete v tomto dokumentu.

GDPR - zpracovávané údaje

Informace o školou zpracovávaných údajích najdete v tomto dokumentu.

Sportovní tábory 2018

všechny důležité informace najdete v tomto článku.

Aktuální informace k přijímacímu řízení

na SŠ a víceletá gymnázia najdete pod tímto odkazem.

 

Přijímací řízení na SŠ

Informace v užitečných odkazech (brožura "Čím budu?", dny otevřených dveří a informace k přijímacímu řízení).

 

Sběr starých brýlí, informace zde.

 

Rychlé kontakty

design by SITMP