Granty OŠMT

Dílny - Podpora technických činností

Podpory technických činností bylo využito k dovybavení školní dílny např. materiálem – řezivo, nářadím pro práci se dřevem, nátěrovými hmotami a drobným spotřebním materiálem.

Prevence

Připravujeme...

Tělocvik

Připravujeme...

Kroužky družiny

Připravujeme...