Pronájem hřiště

Pronájem hřiště

Zápis dětí

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

• Seznamy přijatých / nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání na 2. ZŠ jsou zveřejněny pod přidělenými registračními čísly.
• Zveřejněním uvedeného seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání za oznámená. Proto se rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nedoručují do vlastních rukou poštovní zásilkou.
• Rozhodnutí o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání si může zákonný zástupce vyzvednout u tajemnice školy od 10. 5. do 17. 5. 2019 od 7.00 do 15.00 hodin.

Seznamy

Přijatí žáci:

3JSR5

SX8RU

ABRUM

30KZJ

3CVLP

43UOU

28PX7

0Q6KK

ZDGDN

O8MXH

C0UP4

KQ277

FNDU7

II7VK

XS9T4

85E26

TFBGM

TJKI2

10GT3

84BCR

KZFQ7

BW1H1

FNN4E

8QRXI

KN10T

6R4PZ

2OI8O

3AH3G

3ZUL1

MBQL5

T1H7L

9XLBH

LFHFS

4NIFG

AFYYG

ML5BK

XXX3

HHVNH

U19E4

HVGQP

B5GDO

SEQM4

6N51I

DK6SL

O1Q53

CRFR2

WIYZ6

8TGIJ

GCX9G

Y7IBK

G941D

HMUAX

INBKH

32HZT

ESJGN

TC7RC

MQD8F

RBW8H

1XUVU

7N7WH

N0QD3

2K6YP

TVCAX

2Q1ZH

I86JP

XR8ZH

J1QC3

YQIUZ

SLEST

U0OBM

KNYQU

6U8K6

MASL00QS95YNNIZQAGXB-x--x-

Udělené odklady:

6TLUG

RHBS1

DE58R

XXX2

ZV870

Žádosti o odklad:

O2JSY


Rozdělení tříd bude uveřejněno poslední týden v srpnu.
 

 

Vážení rodiče, uvedená doporučení Vám mohou pomoci posoudit, zda je Vaše dítě optimálně připraveno na školní docházku.

Optimální připravenostNedostačující připravenost
Dítě se vyjadřuje ve větách a jednoduchých souvětích.
Schopnost konverzace s dospělými, spontánní popis dějů, poznatků, úvah.
Klade otázky.
Umí vyprávět o rodině.
Vyjadřování pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, zřídka samostatně. Vyprávění nesrozumitelné, chaotické. Neklade otázky k doplnění svých znalostí.
Orientace v okolí, zná svoje jméno, svoji adresu, jména rodičů.Nezná základní údaje o svém okolí.
Má rozvinuté základy logické paměti, umí počítat s pochopením, chápe vztah menší - větší, více - méně.Nedovede počítat, chybný úsudek.
Vyspělost v grafickém projevu – umí napodobit jednoduché písmo, zná několik tiskacích písmen.
Umí popsat, co nakreslilo.
Neobratné zacházení s tužkou. V nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.
Je schopno soustředit se na práci, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu.Obtížně se soustřeďuje, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci.
Dovede navázat kontakt s cizí osobou.Vyhýbá se cizím osobám, je stydlivé, bázlivé nebo nadměrně upovídané, předvádí se.
Umí ovládnout své emocionální projevy.Má tendenci jednat impulzivně a bez zábran.
Umí pracovat ve skupině pod vedením.Pracuje jen v bezprostředním kontaktu a za pobízení dospělého.
Schopnost zapojit se do kolektivních her, chápe pravidla, umí ustoupit jinému dítěti.Stojí stranou, nenavazuje kontakty, při hře je hádavé, agresivní.
Samostatnost, umí se samo obléknout, najíst, udržuje si pořádek, správně plní úkoly, chce být užitečné.
Započaté práce se snaží dokončit.
Nesamostatné, nedbá o pořádek a o své věci. Nepokouší se pomáhat, u práce nemá výdrž.
Dokáže vyhovět pokynům dospělých, i když jsou pro ně nemilé, chápe jejich nutnost.Neposlušné, odmítá vyhovět.


V sekci Dokumenty jsou zveřejněna kritéria naší školy pro přijímání žáků
1. ročníků.

! Nezapomeňte s sebou přinést občanský průkaz a rodný list dítěte !

Co by mělo umět dítě, které jde k zápisu:

 • Zná své jméno a příjmení, ví, jak se jmenují jeho rodiče a sourozenci.
 • Umí se obléknout, převléknout a obout si boty.
 • Umí uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam správně patří.
 • Dovede správně držet tužku a pastelky a kreslit s nimi.
 • Pozná barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 • Umí vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 • Dodržuje hygienu.
 • Poslouchá vyprávění druhého se zájmem a v klidu.
 • Umí zarecitovat básničku a zazpívat písničku.
 • Sleduje pozorně pohádky, filmy a písničky a povídá si o nich s rodiči.
 • Uposlechne pokyny dospělého.
 • Umí pozdravit, poprosit, poděkovat, slušně se chová k dospělým i k dětem.

Předškoláčkům a jejich rodičům přejeme šťastnou cestu k zápisu i do školy!

Oficiální informační server města Plzně

Důležité

JÍDELNA - DŮLEŽITÉ !

O změnách cen stravného se dozvíte v tomto souboru.
O přihlášení budoucích prvňáčků ke školním obědům si přečtěte v tomto souboru.

Ukončení kroužků ŠD

Poslední hodiny jednotlivých kroužků naleznete v tomto dokumentu.

Přihlašování žáků do ŠD na šk. rok 2019/2020
Odkaz 

Sportovní kempy 2019

Bližší informace v tomto letáku.

Doprava dětí do 15 let zdarma

Důležité informace o MHD zdarma pro děti do 15 let se dozvíte z tohoto letáku. Rozdíly ve vnější a vnitřní zóně jsou popsány zde.

Přidělení dětí do oddělení ŠD

najdete v tomto dokumentu.

Aktuální informace k přijímacímu řízení

na SŠ a víceletá gymnázia najdete pod tímto odkazem.

 

Přijímací řízení na SŠ

Informace v užitečných odkazech (brožura "Čím budu?", dny otevřených dveří a informace k přijímacímu řízení).

 

Sběr starých brýlí, informace zde.

 

Rychlé kontakty

design by SITMP